top of page

Raport z konsultacji

 Raport z konsultacji

Dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób, w tym tych wchodzących w skład Komitetu Sterującego, powstały rekomendacje dotyczące połączenia rowerowego na trasie Hajnówka-Białowieża:


Przeprowadzenie inwentaryzacji, waloryzacji i badań oraz analizy kilku potencjalnych wariantów przebiegu ścieżki/ścieżek, aby na ich podstawie móc podjąć najlepsze możliwe decyzje. W trosce o wartości podnoszone przez mieszkańców i specjalistów w konsultacjach społecznych, w tym szczególnym i wymagającym miejscu, jakim jest Puszcza Białowieska – miejsce zamieszkania wielu ludzi oraz bytowania wielu gatunków roślin i zwierząt, jednocześnie obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO.


Pliki do pobrania:

Raport z konsultacji społecznych dotyczących ścieżki rowerowej na trasie BIAŁOWIEŻA-HAJNÓWKA 08 2022


Rekomendacje dotyczące połączenia rowerowego pomiędzy Białowieżą i Hajnówką 08 2022

bottom of page