top of page

Co wydarzyło się na spotkaniu 12 stycznia?

Co wydarzyło się na spotkaniu 12 stycznia?

Pełne notatki ze spotkania można znaleźć w materiałach dostępnych na stronie: tutaj.

  • Spotkanie trwało 3 godziny. Udział w spotkaniu wzięły 82 osoby.

  • Pierwsza część spotkania była wprowadzająca. Głos zabrali przedstawiciele samorządów i instytucji, dzieląc się swoimi przemyśleniami nt. powstawania ścieżki rowerowej i samego procesu konsultacji

  • W drugiej części spotkania przedstawiono 3 prezentacje. Pierwsza dotyczyła możliwych rozwiązań technicznych umożliwiających minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie. Druga prezentacja (zobacz) pokazywała wariant przebiegu ścieżki, tzw. „południowy”, zlokalizowany na południe od drogi wojewódzkiej 689. Ostatnia prezentacja (zobacz) pokazywała wariant zlokalizowany po drugiej stronie drogi.

  • Na koniec pozostał czas na dyskusję i zadanie pytań. Pojawiły się komentarze dotyczące prezentowanych wariantów, pytania dotyczące różnych źródeł finansowania, propozycje przedstawienia wariantu wzdłuż torów kolejowych.

  • Kolejne spotkania odbywać się będą w formie warsztatowej na żywo, pod warunkiem, że ograniczenia pandemiczne nie staną na przeszkodzie. Planowane są minimum 3 spotkania, tak aby umożliwić dostęp i możliwość wyrażenia opinii jak najszerszemu gronu, zwłaszcza stronie społecznej.

bottom of page