top of page

Podsumowanie konsultacji

Podsumowanie konsultacji

W kwietniu 2022 r. odbył się spotkania konsultacyjne w trakcie któych przedstawione zostały uwagi i komentarze do proponowanych wariantów ścieżek prezentowanych w trakcie spotkań. Przez kolejny miesiąc spływały wiadomości drogą mailową, a kolejne pomysły i opinie kontrybuował do uzupełniania wiedzy, opinii, obaw i pomysłów potencjalnych rozwiązań. Raport podsumowujący konsultacje zostanie upubliczniony na stronie www do końca sierpnia 2022 r.


W tej chwili możemy ujawnić, że zdaniem osób uczestniczących w konsultacjach połączenie rowerowe pomiędzy Hajnówką i Białowieżą powinno opierać się na czterech filarach: 


1) zwiększenie potencjału regionu; 

2) komfort z korzystania; 

3) troska o bezpieczeństwo i  

4) zaopiekowanie się walorami przyrodniczymi regionu Puszczy Białowieskiej.


Wraz z pojawieniem się raportu podsumowującego pojawią się rekomendacje rozwiązań oparte na wynikach konsultacji i sugestiach specjalistów w obszarze ścieżek rowerowych.


Organizatorzy dziekują wszystkim zaangażowanym w proces konsultacji!


bottom of page