Za nami spotkania konsultacyjne!

Za nami spotkania konsultacyjne!

Za nami spotkania konsultacyjne 2 i 5 kwietnia 2022 r.


W spotkaniach konsultacyjnych na temat ścieżki rowerowej Białowieża – Hajnówka, które odbyły się 2 i 5 kwietnia 2022 r. w Hajnówce i Nieznanym Borze, uczestniczyło prawie 100 osób. Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. Na miejscu zainteresowani spotkali się z pomysłodawczyniami i pomysłodawcami wariantów ścieżek, z przedstawicielami samorządów, nadleśnictw, ekspertami do spraw ścieżek rowerowych i innymi zaangażowanymi w proces uczestnikami. Każdy miał okazję porozmawiania o proponowanych wariantach twarzą w twarz przy stolikach i mapach.


Spotkania miały formułę rozmów otwartych, nie było sesji plenarnej, organizatorzy postawili na bardziej bezpośrednie wymiany. Wszyscy obecni mogli porozmawiać z wszystkimi. Był czas i miejsce na zgłoszenie uwagi i zastrzeżeń, podzielenie się swoimi wątpliwościami i przekazanie swoich komentarzy i pomysłów. Nie zabrakło również miejsca na rozmowy o tym, co w proponowanych wariantach jest mocną stroną. Dzięki takiej formule zachowano nie tylko możliwość zadawania pytań, ale też zachęcono do prowadzenia aktywnych dyskusji. Dla uczestników spotkań była to też możliwość bycia wysłuchanym, niezależnie od wizji i pomysłów. Głosy z konsultacji zawierające potrzeby, argumenty i sugestie zostaną wzięte pod uwagę przy tworzeniu raportu, który pojawi się na początku czerwca 2022 r.


Spotkania w Hajnówce i Nieznanym Borze były kontynuacją spotkania otwierającego w wersji on-line, które miało miejsce 12 stycznia 2022 r. Do końca kwietnia 2022 r. można nadsyłać swoje komentarze na adres kontakt@sciezkabialowieska.pl. Na połowę czerwca 2022 r. planowane jest spotkanie podsumowujące proces konsultacji.