top of page

Czym są konsultacje?

Konsultacje są sposobem poznania opinii i stanowisk, zebrania pomysłów, uwag i wskazówek od osób, instytucji oraz stowarzyszeń, które są zainteresowane danym tematem, lub których ten proces będzie bezpośrednio dotyczyć. Proces konsultacji opieramy na następujących zasadach:

 1. Powszechność - każdy zainteresowany procesem, zwłaszcza osoby, na które będzie on bezpośrednio oddziaływać, powinien dowiedzieć się o konsultacjach i mieć możliwość zabrania w nich głosu.

 2. Przejrzystość - informacje o celu, zasadach, przebiegu i wyniku konsultacji powinny być powszechnie dostępne.

 3. Przewidywalność - konsultacje powinny być prowadzone od początku do końca procesu w sposób oparty na przejrzystych zasadach.

 4. Poszanowanie interesu ogólnego - ostateczne decyzje w sprawach konsultacji, choć uwzględniać będą partykularne potrzeby poszczególnych interesariuszy, na koniec dnia powinny reprezentować szeroko rozumiany interes publiczny.
   

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje mają charakter otwarty i są dostępne dla każdego, kto zechce wziąć w nich udział. Na chwile obecną przewidujemy następujące formy udziału w konsultacjach:

 1. Uczestnictwo w spotkaniach on-line. Spotkanie otwierające 12.01.2022 odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM. Żeby wziąć udział w konsultacjach należy wysłać zgłoszenie i wyrażenie chęci uczestnictwa lub wejść w dniu spotkania w poniższy link:
  https://wwf.zoom.us/j/99418677908?pwd=OE5HL3lUWVZ1TUlhZmh0RW9EajYvZz09

 2. Udział w spotkaniach warsztatowych prowadzonych w Hajnówce i Białowieży (pod warunkiem, że obowiązujące restrykcje i sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli)

 3. Po zapoznaniu się z materiałami dostępnymi na stronie można również zgłaszać uwagi drogą mailową na adres: kontakt@sciezkabialowieska.pl

O konsultacjach ścieżki rowerowej Białowieża-Hajnówka - pytania i odpowiedzi

Dlaczego prowadzone są konsultacje?


Pomysł powstania trasy pieszo-rowerowej łączy w sobie trzy idee: rozwój potencjału turystycznego regionu, poprawa bezpieczeństwa, poszanowanie wartości przyrodniczych.

 

Konsultacje będą procesem otwartym dla wszystkich zainteresowanych. Pragniemy, aby poza instytucjami samorządowymi i publicznymi, włączyli się również mieszkańcy, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, grupy i inicjatywy lokalne. Słowem - wszyscy, którzy zainteresowani są włączeniem się w dyskusję na temat planowanej inwestycji. Istotą konsultacji jest poznanie punktów widzenia i potrzeb jak najszerszej publiczności i wspólna praca nad konkretnymi rozwiązaniami, które pomogą uwzględnić zróżnicowane potrzeby.

 

W jakiej formule prowadzone będą konsultacje?

 

Prowadząc konsultacje chcemy zaangażować jak najszerzej wszystkich zainteresowanych zabraniem głosu w sprawie ścieżki Białowieża - Hajnówka. Ze względu na sytuację pandemiczną i związane z nią ograniczenia, część spotkań konsultacyjnych prowadzona będzie w formie on-line. Jednocześnie, jeśli pojawi się możliwość organizowania spotkań na żywo, przewidujemy warsztaty na terenie Białowieży i Hajnówki, żeby minimalizować ryzyko wykluczenia cyfrowego. Dla tych, którzy nie będą mogli wziąć udziału w spotkaniach pozostanie jeszcze możliwość zapoznania się z materiałami udostępnionymi na stronie po spotkaniach i zabranie głosu za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego.
Konsultacje odbywać się będą w formule warsztatowej i będą zorganizowane w Hajnówce i Białowieży, tym samym umożliwiając udział szerokiemu gronu mieszkańców okolic Puszczy Białowieskiej. Zebrane wnioski, propozycje i rekomendacje będą podstawą do podjęcia decyzji w sprawie przebiegu trasy przez Marszałka Województwa.

 

Kto organizuje konsultacje?

 

Za przebieg i realizację konsultacji odpowiada specjalnie w tym celu powołany zespół (Komitet Sterujący), w którego skład wchodzą przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego reprezentowanego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Powiatu Hajnowskiego, Gminy Białowieża, Miasta Hajnówka, Gminy Hajnówka, Gminy Narewka, Fundacji WWF Polska, Białowieskiego Parku Narodowego, Nadleśnictw Hajnówka i Białowieża, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. Tak liczne i różnorodne grono ma na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu konsultacji czerpiąc jednocześnie z doświadczenia wszystkich członków Komitetu Sterującego

bottom of page